Garantija

NOPIRKTĀ PRECE IR SABOJĀJUSIES, KO DARĪT?

Ja Jūsu precei ir radušies darbības traucējumi?

Varat vērsties garantijas talonā norādīto servisa centru,ņemot līdzi pirkšanas dokumentus (pavadzīme/čeks,garantijas talons).


VAI VAR ATTEIKTIES NO REMONTA UN VIENKĀRŠI ATGRIEZT PRECI VEIKALĀ?

Gadījumā, ja prece tika iegādāta pirms vairāk nekā 14 dienām un klients uzskata, ka tas ir rūpnīcas brāķis, klientam veikalā ir jāiesniedz prece un tās dokumenti, jāuzraksta iesniegums ar defekta aprakstu un prasību atmaksāt naudu par preci. Ierīce tiks nosūtīta uz autorizētu servisu uz diagnostiku, pēc tam, balstoties uz servisa secinājumiem, klients saņems atbildi. Lai saņemtu papildu informāciju, piezvaniet mums +37160001315 vai nosūtiet ziņu uz elektronisko pastu [email protected].


CIK ILGS BŪS GARANTIJAS REMONTS?

Garantijas apkalpošana var ilgt 30 kalendārās dienas. Ja remontam nepieciešamās detaļas ir jāpasūta pie tehnikas ražotāja, tad remonts var tikt pagarināts par laiku, kuru pieprasa šo detaļu piegāde.

Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura.


KĀDOS GADĪJUMOS RAŽOTĀJA GARANTIJA NAV SPĒKĀ?

Klientam nav iespēju izmantot preces garantijas remontu, ja:

  • Precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies lietotāja darbības rezultātā, tostarp, ja tos ir radījusi dabas stihija: zibens, ugunsgrēks, plūdi, utmldz. Tostarp arī gadījumos, ja ierīcē iekļūst nepiederoši priekšmeti, šķidrumi un insekti.
  • Prece ir bojāta nepareizas uzstādīšanas, transportēšanas vai glabāšanas rezultātā, kā arī tad, ja preces ekspluatācijas laikā nav ievērotas prasības, kas ir izteiktas lietotāja instrukcijā.
  • Ekspluatācijas laikā tika izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī palīgmateriāli (kārtridži, toneri, utt), kurus nav sertificējis ražotājs un kuru izmantošana ir izraisījusi ierīces bojājumus.
  • Ja nepiemērota, nepienācīga vai pirātiska programmnodrošinājuma izmantošanas rezultātā ir radušies viedtālruņa, planšetdatora vai citas datorstehnikas bojājumi.
  • Ierīce nav saņēmusi pienācīgu servisa apkalpošanu (tikai gadījumos, kad apkalpošana ir nepieciešama).